АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ «ЧУДНОВСКИЙ И ПАРТНЁРЫ»

Проект Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»

28 жовтня 2016 року відбувся круглий стіл з питань реформування системи виконавчого провадження в України.

Учасниками круглого столу являлися Андрій Костін (Заступник голови Ради адвокатів Одеської області), Довидас Віткаускас (Кооринатор Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»), Сергій Шкляр (Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби), Катілін Попов (Експерт проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»), численні адвокати Одеси та Одеської області серед яких були адвокати Адвокатської компанії «Чудновський та партнери»: Чудновський Михайло Захарович, Чудновська Ольга Михайлівна, Резнічук Сергій Валерійович, Єргієв Дмитро Ігорович, Стоянов Миколай Миколайович, Романова Елліна Юріївна які активно приймали участь у дискусії.

Основним питанням круглого столу був Проект Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні».

Одне з основних прав людини – право на справедливий судовий розгляд у розумні строки. Європейський суд з прав людини у справі «Іммобільяре Саффі проти Італії» (Case of Immobiliare Saffi v. Italy) від 28 липня 1999 р. зазначає, що виконання рішення, винесеного будь-яким судом, має розглядатись як невід’ємна частина «судового процесу» для цілей ст. 6 Європейської конвенції з прав людини. А право на звернення до суду, гарантоване ст. 6, передбачає і практичне виконання остаточних, обов’язкових для виконання судових рішень, які в державах, що поважають принцип верховенства права, не можуть залишатися невиконаними на шкоду стороні у провадженні.

Як відомо, у Франції, Бельгії, Люксембурзі та інших країнах континентальної Європи судові виконавці – приватні особи, які працюють за ліцензією. Така ж система діє у деяких країнах Східної Європи і починається процес її запровадження у постсоціалістичних країнах. Наприклад, така система з 2001 р. запроваджена у Чехії, де працюють і приватні судові виконавці, і штатні працівники суду. Перший досвід засвідчив, що приватні судові виконавці працюють значно ефективніше, але їх послуги коштують дорожче. 

Виконавче провадження – це процесуальна форма, яка гарантує примусову реалізацію рішень суду й інших юрисдикційних органів, реалізацію підтвердження ними прав та обов’язків суб’єктів матеріальних правовідносин. Якість примусового виконання рішень висвітлює рівень дієвості механізму правового регулювання в країні, оскільки від неї безпосередньо залежить виховання громадян у дусі поваги до закону та юридична цінність самих державних рішень.

Україна наблизилася не лише до серйозних змін у судовій системі, але й і важливого елементу довіри до судів – виконання судових рішень. Як зазначають експерти, якщо проаналізувати нинішній стан правосуддя в Україні, то у системі виконання судових рішень є істотні проблеми, такі, як гранично низька частка фактичного виконання судових рішень; відсутність ефективної системи мотивації державних виконавців; системні недоліки у взаємодії державних виконавців з іншими державними та недержавними установами тощо. Отже, для подолання цих та інших проблем необхідно впровадити відповідні зміни, зокрема здійснення реорганізації системи виконання судових рішень та підвищення ефективності виконавчого провадження.

В Україні на сучасному етапі примусове виконання рішень юрисдикційних органів є виключною компетенцією Державної виконавчої служби України, яка є центральним органом виконавчої влади та діє в системі Міністерства юстиції України. Державні виконавці в Україні, які реалізують повноваження з примусового виконання рішень, на сьогодні є державними службовцями, проте нині поставлено питання про роздержавлення інституту примусового виконання та введення інституту приватних виконавців у нашій державі.

Проект Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» підтримує зусилля України з побудови системи правосуддя, заснованої на принципах верховенства права. Мета цієї ініціативи полягає в обміні досвідом і кращими практиками між українською владою та експертами з країн-членів ЄС, а також у сприянні формуванню сталих реформ сектору юстиції України. Проект співпрацює з державними установами та громадянським суспільством для того, аби підтримати розвиток більш справедливої, ефективної та відповідальної судової та правоохоронної системи, яка б поважала права людини і захищала народ України.

Проект здійснюється Justice Cooperation Internationale, неприбутковою організацією, уповноваженою Міністерством юстиції Франції на проведення програм міжнародного співробітництва, у співпраці з Expertise France, CIVIPOL (консалтинговою компанією Міністерства внутрішніх справ Франції), Міністерством юстиції Польщі, Міністерством юстиції Литви і Німецьким фондом із міжнародного правового співробітництва (IRZ).

Отже, метою запровадження міжнародних стандартів у цій сфері має стати саме закріплення таких форм і напрямів діяльності виконавчої служби та її посадових осіб в Україні, які забезпечували б належне функціонування суспільних відносин у виконавчому провадженні на засадах непорушності конституційних прав, свобод і законних інтересів осіб. Саме тому пріоритетним напрямом реформування цієї сфери залишається вдосконалення законодавства. Оновлені закони мають насамперед усунути правові перепони виконання судових рішень, виробити систему правових норм, які спонукатимуть учасників правовідносин до безумовного виконання їхніх зобов’язань.


Ольга Чудновська, адвокат

Адвокатської компанії «Чудновський та партнери»